About us

POLTT /โพลท์/ เป็น Interior Stylist ซึ่งรับจัดพร็อพ ตกแต่งคอนโด ในพื้นที่กรุงเทพฯ* โดยทาง POLTT จะช่วยจัดการการตกแต่งห้องให้กับคุณในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเข้าสำรวจและวิเคราะห์สภาพเดิมของห้องที่เป็นอยู่ การวางแผน การคิด Mood&Tone และการเลือกสไตล์การตกแต่งให้เข้ากับพื้นที่ การคัดสรรและจัดหาของตกแต่งจากแหล่งต่างๆ การติดต่อประสานกับช่าง ไปถึงการขนของและเข้าจัดวางองค์ประกอบ ตกแต่งพื้นที่จนเสร็จเรียบร้อย เพื่อให้บรรยากาศภายในห้องมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมทั้งในด้านการปล่อยเช่าและการปล่อยขาย หรือในมุมการอยู่อาศัยเองก็ตาม

IVY SATHORN Condominium

Soi Sathorn 10, Bangkok

Thailand

PARK 24 Condominium

Soi Sukhumvit 24, Bangkok

Thailand

9dc9j

8voFf

 iy[9dc9j

 iy[vvdc[[